தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

StarShield- Smart Paints & Coatings

Star Heat Shield for Cars – Anti Heat Sun Control Thermal Glass Coating

Star Heat Shield for Cars – Anti Heat Sun Control Thermal Glass Coating

வழக்கமான விலை Rs. 3,990.00 INR
வழக்கமான விலை Rs. 8,990.00 INR விற்பனை விலை Rs. 3,990.00 INR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் போக்குவரத்து வெளியேறும் போது கணக்கிடப்படுகிறது.
Brand StarShield Paints
Colour Transparent, Translucent, Frosted
Suitable For Buildings & Automobiles
Included Components

100 ML

225 ML

930 ML

Coverage

2.25 ml/ sq.ft

Coats Required 1 Coat

 

Explore the future of car care with Star Heat Shield for Cars – the cutting-edge Nano-coating revolutionizing glass surfaces. Experience a temperature drop of up to 21.4℃, effective blocking of IR & UV rays, and a new level of driving comfort.

Key Features:

Blocks 90% of infrared light
Cost-effective alternative to films and insulated glass
DIY kit for easy application
6 Magical Benefits, including a 19.2% reduction in AC costs
Enhanced interior comfort and productivity


Why Star Heat Shield for Cars?

Nanotechnology-based coating for enduring heat protection
Cost-effective with long-lasting results


6 Magical Benefits:

Reduced AC costs by up to 19.2%
Cost-effective with high-quality results
Improved interior comfort and efficiency
Maintenance-free & highly durable
Dual-purpose with various finish options
Increased efficiency for better productivity


Why Choose Star Heat Shield for Cars?

Nanotechnology-based thermal coating
Patent-pending technology for enduring heat protection
Scratch-resistant and easy DIY application


Variants Available (Finish):

Available in Transparent, Translucent, and Frosted finishes
Suitable for both Buildings & Automobiles


How To Apply:

Simple DIY kit with pouring, spraying, rolling, and step-by-step instructions


Where to Apply:

Window Panels, Glass Facade, Office Glass Partitions, Room Skylights, Greenhouses


Transform your driving experience with Star Heat Shield for Cars – shop now for unparalleled heat protection, style, and comfort!

Keywords: anti heat glass coating for car, sun control car coating, heat blocking, heat reflective, heat resistant, solar reflective, thermal coating, heat protective, transparent anti heat glass coating for car.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்