தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

StarShield- Smart Paints & Coatings

Star Heat Shield: Nano-Coating for Glass - Anti-Heat, Sun Control

Star Heat Shield: Nano-Coating for Glass - Anti-Heat, Sun Control

வழக்கமான விலை Rs. 6,990.00 INR
வழக்கமான விலை Rs. 8,990.00 INR விற்பனை விலை Rs. 6,990.00 INR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கப்பல் போக்குவரத்து வெளியேறும் போது கணக்கிடப்படுகிறது.
Brand StarShield Paints
Colour Transparent, Translucent, Frosted
Suitable For Window Panels, Glass Partitions, Skylights, Greenhouses
Included Components

225 ML

930 ML

Coverage

100 sq.ft/ 225 ML

400 sq.ft/ 930 ML

Coats Required 1 Coat

 

Explore Star Heat Shield, your go-to solution for advanced Nano-coating on glass, offering anti-heat, sun control, and heat blocking benefits. Reduce temperatures by up to 31℃ with this cost-effective, DIY solution, blocking IR and UV rays without compromising visibility.

Key Features:

Cost-effective alternative for sun control
DIY application for heat reflective and heat-resistant benefits
6 Magical Benefits, including a 19.2% reduction in AC costs
Improved interior comfort and increased efficiency


Why Choose Star Heat Shield?

High-quality, nanotechnology-based thermal coating
Patent-pending technology for enduring heat protection
Available in Transparent, Translucent, and Frosted finishes
Scratch-resistant coating with a simple DIY application


How To Apply:

Pour, spray, roll – all with our user-friendly DIY kit


Where to Apply:

Window Panels, Glass Partitions, Skylights, Greenhouses


Transform your space with Star Heat Shield – the transparent anti-heat glass coating designed for solar reflective and thermal benefits. Shop now for a cooler and more comfortable environment!

Keywords: anti-heat glass coating, sun control, heat blocking, heat reflective, heat-resistant, solar reflective, thermal coating, heat protective, transparent anti-heat glass coating.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்